• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

GÖNÜLDEN KALBE

İnternet Sitemize Hoş Geldiniz

KUR’AN DA ALLAH RASÜLÜ

KUR’AN DA ALLAH RASÜLÜ 


Geçen hafta bu köşede yayınladığım, “Hadisleri itibarsızlaştırmak oryantalistlerin mesleğidir” başlıklı yazım bir kesimi kızdırmış. Bana en hafifinden; “Peygamberi tanımak önemli de Kur’an’ı tanımak önemsiz mi?”, “Peygamber’e ittiba önemli de Kur’an’a ittiba önemsiz mi?” gibi manasız itirazlar ilettiler. 

Manasız diyorum, çünkü; Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c) kelamıdır, Müslümanların birinci teşri kaynağıdır. Kendisine Müslümanım diyenler bunu sorgulamıyorlar. 

Ancak Kur’an’ı Hz. Peygamber’siz (sas), usûlsüz, ilmi geleneğe müracaat etmeksizin ve fakat kendi meşreplerine göre okumaya davet edenler, O’na ittibaya itiraz ediyorlar. Bunu da Kur’an adına yapıyorlar. Biz de bu sapmaya karşı okuyucularımızı uyarıyoruz. Hz. Peygamber’den (sas) izole edilmiş bir İslâm okuması Müslümanları daha fazla böler ve sekülerleştirir. 

Oysa Hz. Peygamber’e (sas) ittibayı, O’nun rehberliğinde Kur’an’ı anlamayı ve yaşamayı bize öğreten Kur’an’dır. Hz. Resûlullah’ın (sas) dindeki yeri bizim hayal dünyamızda icat ettiğimiz bir şey değil, bizzat Kur’an’ın beyanıdır. Başta Hz. Peygamber’in talebeleri sahabe nesli olmak üzere bütün Ümmet tâ başından beri bunu böyle anlamıştır. 

Bu söylediklerimin aslı hem Kur’an’da hem de Hz. Resûlullah’ın (sas) tebliğinde mevcuttur. Kur’an’da Hz. Muhammed’in (sas) dindeki bağlayıcı konumu hakkında çok sayıda âyet vardır. Biz bazılarını burada dikkatlere sunalım:

Evvelemirde O, son peygamberdir:

“Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir” (Ahzab: 33/40)

Bir kavme değil bütün insanlığa gönderilmiş kuşatıcı peygamberdir:

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.” (Sebe: 34/28)

Bu özelliğiyle alemlere rahmettir: 

“Doğrusu bu Kur’an’da, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya: 21/106-7)

Kur’an’ı açıklamakla görevlendirilmiştir:

“Sana da O Zikr’i (Kur’an’ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, tâ ki düşünüp öğüt alsınlar.” (Nahl: 16/44)

“Biz bu Kitab’ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.”(Nahl: 16/64)

Mü’minlere helal ve haramı öğretir:

“Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri de haram kılar.” (A’raf: 7/157)

O, davranışlarıyla ilahî mesajı açıklayan rol modeldir:  

“Andolsun ki, Resûlullah’da, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örneklik vardır.” (Ahzap: 33/21)

Kurtuluş O’na ittibadan geçer: 

“(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki: Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” (Al-i Imran: 3/31-32)

“Allah’a ve Resûlüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.” (Al-i İmran: 3/132)

“Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa: 4/65)

Daha birçok âyet zikredebiliriz. Bunların vurguladığı hakikat, Hz. Peygamber’in (sas) dindeki merkezî konumudur. Hz. Peygamber’i (sas) nasıl anlamalıyız, O’ndan bize ulaşan hadislerin sahih olup olmadığını nasıl tesbit etmeliyiz hususu bahsi diğer ilmî ve son derece önemli bir konudur. Ancak O’nun dindeki konumunu itibarsızlaştırmaya çalışmak ise bir tahrif çalışmasıdır.  

Mü’minlere düşen seslerini Hz. Resûlullah’ın (sas) sesinin üstüne yükseltmemektir:

“Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin.” (Hucurat: 49/2)

 

Serdar DEMİREL

 

ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret77717
SEÇME YAZILAR