• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

GÖNÜLDEN KALBE

İnternet Sitemize Hoş Geldiniz

KURANIN HAYATI İNŞASI

KURANIN HAYATI İNŞASI 


Kur’an-ı Kerim insanı inşa eder. İnsan ise hayatı inşa eder.Zira Kur’an-ı Kerim insanın ruhudur. Eylemin ruhudur.Amelinruhudur.Kur’anı Kerimi insandan alırsanız insanın eylemleri ruhsuz kalır.

İnsan dünyanın ruhudur.Dünyadan insanı alsanız ne kalır? Ne kalırsa Kur’an-ı Kerimi insandan alırsanız geriye o kalır.Et ve kemik, insansız bir dünya vahiysiz bir insan.

Dolayısıyla dünyayı kim imar eder?İnsan.İnsanı çektiğinizde yeryüzü ruhunu kaybetmiş olur.Vahyi çektiğinizde insan ruhunu kaybetmiş olur.İnsansız dünya haraptır.Kur’ansızinsan’daharaptır.O halde vahiy insanı eğitecek,insan da dünyayı tamir ve imar edecek.Vahiy insanın hocası,insan da hayatın hocası olacak.Vahiy insanın üstadı olursa, insan hayatın ustası olur.Onun için Hz. Allah c.c. vahyi insanı inşa etsin diye insanı da hayatı inşa etsin diye göndermiştir.

Kalfa kelimesini kullanırız.İnşaat sektöründe kullanılır.Kalfa kelimesi halife kelimesinin türkçeleşmişşeklidir.Kalfa ne iş yapar? Kalfa aslında, inşaatın her şeyidir.Mühendis planı çizer gider.Mimar da görür imzayı atar gider.İşler kalfanın başına kalır.İnsan yeryüzünün kalfasıdır.Her kalfanın bir ustası olması lazımdır.Ustasız kalfa olur mu? İnsan kalfa olsun diye Kur’an-ı Kerim usta oldu.

Kur’an-ı Kerim insanı dört şekilde inşa eder.

1-Kavramlarıyla tasavvurumuzu (algımızı) inşa eder.

2-Hükümleriyle (önermeleriyle) aklımızı inşa eder.

3-Örnekleriyle şahsiyetimizi, (kişiliğimizi) inşa eder.

4-Bütünüyle hayatımızı inşa eder.

Kavramlarıyla tasavvurumuzu (algımızı) inşa eder. Kavramlar, amelimizin genleridir.Yani eylemler- imizin genleri kavramlardır.Onun için geni bozulursa eylem bozulur.Bir amel (eylem) bozuksa o amel eylemden bozulmaz,tasavvurdan yani algıdan bozulur.Mesela;Sapma açısı diye geometrik bir ifade vardır. Geometrik ifadede sapma açısı pergelin çivili ayağına bastığı yerden milimetrik bir sapma olsa mesela;pergeli biz Sinop’ta Alaaddin Camiinin olduğu yere batırsak ,Alaaddin Camisinin duvarında sapma bir derece olarak yansısa,biz o sapma açısını takip edelim Samsun’a varıncaya kadar  kimbilir belki üç veya beş km.olur.Bu sapma açısıyla Artvin’e gidersek belki elli km. olur.PekiKazakistana bu sapma açısı giderse belki beşyüz km. olur.Yürüdükçe sapmamız artıyor.O zaman bunu nereden düzeltmeniz lazım? İlk açıdan.İşte oradaki milimetere gittikçe kilometreye tekabül ediyor.Onun için cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artıyor.Onun için dinsizden fazla cahil dindardan korkmak gerekiyor.Çünkü dinsiz dinsizdir ne yapabileceğini tahmin edebilirsiniz.Ama cahil ise yapacağı kötülükleri Allah rızası için yapar.Onun için cahil algısını düzeltmediyse dindarlığı tarafından düzeltilmiyor maalesef .

Genetik yapı bozulursa şekil bozulur.Dedim ki eylemin genetiği tasavvurdur.Eğer kromozomu bir fazla olsa down sendromlu oluyor.İşte siz down sendromluyu  dışarıdan bilirsiniz.Çenebüyümez.Anormalioluşur.Yani dışarıdan dersiniz ki bu down sendromlu .Daha temelde sorun nedir?Bir kromozomu fazla. Yirmi üç yirmi üç kırk altı olması lazım iken bir fazla kromozomla kırk yedi olmuş.Ama bedene yansıyor.Yani siz ölçtünüzde mi down sendromlu olduğunu anladınız?hayır.Dışarıdan belli oluyor.İnsanın tasavvurunda ki sapma dışarıdan belli olur.Çünkü eylemine yansır.

Tasavvur kilodur,metredir.Bizler  her yaptığımızda tasavvurumuzda ölçeriz,biçeriz.Daha açık söyleyeyim. Ölüm diyoruz,hayatdiyoruz.Ölüm ve hayat kelimelerinin içini ne ile dolduruyorsak ona tasavvur diyoruz. Kazanç diyoruz,kayıpdiyoruz.İyi diyoruz kötü diyoruz.Güzel diyoruz çirkin diyoruz.Büyük diyoruz küçük diyoruz.Kalıcı diyoruz ,geçici diyoruz.Kardiyoruz,zarardiyoruz.Hayatımızı bu kavramlar üzerinden inşa ediyoruz.Biz kavramlarla yaşıyoruz.Kavramlarlaölüyoruz.Kavramlarla imanediyoruz.Adam kar ettim diyor.Ne yaptın da kar ettin diye soruyoruz? Repoya yatırdım da kar ettim diyor.Adamın kar tanımı böyle.Hz. Allah’a soruyorsunuz bu kar etti mi? Allah-u Teala diyor ki;küllen zarar etti.Şimdi hangisine inanalım.Kar mı etti zarar mı etti? Ben derim ki Hz. Allah’a inanalım.Çünkü Allah diyor ki;zararetti.Dolayısıyla insan kar ile zarar kavramlarını tasavvurun da yanlış kurgulamışsa doğru yapamaz.Çünkü doğruyu tasavvur etmiyor.Metresibozulmuş.Kilosubozulmuş.Kilosu bozuksa alırkendesatarkende aldanır ve aldatır.Tasavvurlarınızla alıp satıyor ve yaşıyorsunuz.Kilolarınızdan ne haber? Akıl kilonuzu bin gram diye kullanıyorsunuz.Ya aşındı ise.Metrenizi yüz cm. diye alıp yüz cm. diye satıyorsunuz.Ya metreniz doksan cm’e indi ise.Peki ne yapmalı? Belediye iktisat müdürlüğüne götürmeli bu akılları.Şu aklımı al aşınmamış olan aklın karşısına koy.Tart bakalım bin grammı?Akıl metremi al yüz cm.mı ? Eksikse düzelt ve elime ver.Düzgün iş yapmış olayım.Ne aldatayım nede aldanayım.Sizin aklınızın Belediye iktisat müdürlüğünüz ne olabilir? İşte o da Hz. KUR’AN-I KERİM’dir.Kur’an-ı Kerim’in terazisine aklımızı yani tasavvurumuzu koyacağız,tartacağız.Eksikmi?O zaman tamalayacağız.O zaman anlayacağız eksik akılla ben hüküm veriyormuşum.Eksik akılla tartıyormuşum.Eksik akılla satıyormuşum.Ben meğer aklımı beğenirdimde Allah c.c’übeğenmezmiş.Hz. Allah’ın terazisinde tarttım aklımı eksik geldi.O zaman yarabii! Aklımı tamamlamak istiyorum.Al kulum aklını tamamla bu Hz. Kur’anla ve tamamla diye indirdin.

Bir misal arzedeyim.Amir bin Füheyre.Hz. Ebu Bekr (r.a)’in azatlı çobanı olur.Hicrette üçüncü şahıstı. Peygamber Efendimiz,Ebu Bekir ve Amir bin Füheyre.Bir de müşrik yol gösterici Abdullah bin üreykıd.Bu zat bekardı,zeki idi ve kimsesiz idi.Medine-i Münevvere’ye hicretten sonra Efendimiz bu zatı suffa’nın başına koydu.Biliyorsunuz ‘SUFFA’ Efendimiz (s.a.v)’in açtığı yatılı üniversite.Yatılı üniversitenin başına Amir bin Füheyre’yikoydu.Çok zeki idi.Kısa zamanda yol aldı.Talebesi olduğu suffa üniversitesinin hocası oldu.Peygamber Efendimizden yüksek miktarda hoca isteyen Beni Amir kabilesine, suffa ‘da yetiştirdiği yetmiş muallimi ile birlikte insanları hidayete davet için vazifelendirdi.Meğer bu pusu imiş.Meğer hain imişler.Şehitedildiler.İki kişi kaldı.O iki kişiden birisi develerin başında idi.Bu hali görünce oda onların içine daldı ve o da şehit edildi.Geriye bir kişi kaldı.Amir bin Ümeyyeed-Damri.Pusucuların reisi Cebbar . Amir bin Ümeyyeed-Damrinin yakasından tutmuş şehitleri gösteriyor,bana bunları teşhis et diyor. Ne yapacaksın dedi.Ben aralarında birini öldürdüm onu bulamıyorum dedi.Hayretetmiş.Sonra şehitlerin arasından onu buldular.Amir bin Füheyre.Pusucuların reisi Cebbar diyor ki;Onu ben öldürdüm.Sırtından hançerimi sapladım göğsünden çıktı.Ama o yok.Amir bin Ümeyyeed-Damri diyor kiçete reisi Cabbar’a. Niye bu kadar onu merak ediyorsun? Vallahi şunun için merak ettim.Onu ben öldürdüm.O da öldü.Fakat son bir söz söyledi.’lekadfüzdüvallahi’.Vallahi şimdi ben kazandım.Ben öldürdüm o öldü.Cabbarın kafasına göre öldüren kazanıyor ölen kaybediyor.Kabil ile Habil arasında geçen o olayda

لَأَقْتُلَنَّكَقَالَ  Kabil“Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. الْمُتَّقِينَمِنَاللّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّمَاقَالَHabil’de “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.1DemekkiMü’minin aklı hep aynı çalışıyor.Kim kaybeder? Haksız olan daima kaybeder.Öldüren de olsa kaybeder.Allah kime kaybettin demiş ise hep kaybeden o olmuştur.Cabbar bu nasıl bir şey?Ben öldürüyorum o kazanıyor diye sorunca Amir bin Ümeyyeed-Damri de ona bunu izah edince çete reisi olan Cebbar imana erecektir.Nasıl bir ölümdür ki ölümüyle dahi hidayet taşıyor.Birdüşnürümüz öyle diyordu.’’İslamı öyle yaşa ki;seni öldürmeye gelen sende dirilsin’’.

Tasavvur aslında, insan düşüncesinin ana rahmidir.Bu manada tasavvurlarımızdaki yamukluğu düzeltmeden

eylemlerimizi düzeltmeye kalkmak için harcadığımız büyük emek ve enerjimizin nasıl heba olduğunu görmüyormuyuz? İnsanla ilgilenenler bunu çok iyi bilirler.

Onun için diyoruz ki; Kur’an-ı Kerim bizim algımızı inşa eder.Mesela;

مُّبِينٌعَدُوٌّلَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانَتَعْبُدُوالَّاأَنآدَمَبَنِييَاإِلَيْكُمْأَعْهَدْأَلَمْ “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.2 Biz artık şeytanın fısıldadığına inanmayız.Şeytana alet olmayız.

Hükümleriyle (önermeleriyle) aklımızı inşa eder.

 

 

 

1-Maide Süresi 5/27

2-Yasin Süresi 36/60


Yorumlar - Yorum Yaz
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret77468
SEÇME YAZILAR