• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

GÖNÜLDEN KALBE

İnternet Sitemize Hoş Geldiniz

VAH KARUN VAH

                     VAH KARUN VAH

              KİBİR VE GURURUN SONU


MUHTEREM KARDEŞLERİM!

        Şu dünyaya imtihan için gelen insanoğlu bu dünyadan ne ister ki;

 Elbette bu imtihanını güzelce vermesini, bunun için gerekli olan bütün ödevlerini eksiksiz tamamlamasını, görev ve sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini ister.  Bu dünya da iyi bir itibara sahip olması, mal mülk sahibi olması, mükemmel bir ilim adamı olması, yüksek bir makam sahibi olması da fevkalade önemlidir. Çünkü bununla hem bu dünya da rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacak hem de ahırette ebedi saadete ulaşmasına vesile olacaktır.

        Tabiî ki bu hedeflere ulaşması için Allahutealanın kendisine vermiş olduğu aklı ve irade’yi onun rızasına uygun kullanması gerekir. Eğer böyle yaparsa yani aklını ve iradesini rıza-i Bari’ye göre uygun kullanırsa ne ala, hem bu dünya da mutlu ve huzurlu olacak hem de ahırette ebedi mutluluğa ulaşacaktır. Yok eğer aklını ve iradesini ezeli ve ebedi düşmanı olan şeytan ve nefsine kiralarsa; o zaman hem bu dünyası hem de ahıreti mahvu perişan olacaktır.

KARDEŞLERİM!

                Bu sohbetimizde Allahu tealanın kendisine  verdiği malı-mülkü, serveti, ilmi, makam ve itibarı kendisine bunları bahşeden rabbinin rızasına göre kullanması gerekirken, kendisine tabi olması için gönderilen elçiye uyması gerekirken ne yazık ki nefsine ve şeytana tabi olarak hem dünyasını hem de ahıretini mahveden bir kimseden bahsedeceğiz.

      Bu kişi; okuyalım, anlayalım, ibret alalım ve aynı hatalara düşmeyelim diye kuranı kerimin bizlere haber vermiş olduğu Musa (as) zamanında yaşayan Karun’dur.

       Karun asalet olarak Musa (as)mın amcasının oğlu, ilim olarak büyük bir ilim sahibi Tevrat’ı baştan sona kadar biliyor, itibar olarak halkın içerisinde münevver olarak anılıyor halk kendisine saygı duyuyor, makam olarak da yaşamış olduğu zaman da bir eyaletin valisi olarak görev yapıyor, mal mülk olarak ise Allah (cc) kendisine öyle bir servet vermiş ki hazinelerinin anahtarlarını ancak bir topluluk taşıyabiliyor. Yani bir insanın dünya da isteyebileceği her şeyi Mevlamız Karun’a veriyor.

    Bakın kuranı kerim bunu bize nasıl haber veriyor:

              “Karun, Musa’nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti; şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.” (kasas-76)

    (Karun’un hz. Musa’nın amcazadesi olduğu rivayet edilir. Önce hz. Musa’ya iman etmişti. Fakat hırsı ve kıskançlığı yüzünden münafıklığa yeltendi. İsrailoğullarının başında Firavun’nun görevlisi olarak bulundu, onlara karşı zalimlik ve taşkınlık etti. Bir taraftan servetiyle, bir taraftan da ilmiyle övünüyor, şımarıyordu. Rivayete göre israiloğulları içinde Tevrat’ı en iyi okuyan kimse o idi. Kimya ve ticaret sahalarında da çok bilgili olduğuna dair kayıtlar vardır. Ne var ki, sonunda gerek ilmi gerekse serveti ona yar olmamış, inançsızlığı ve azgınlığı yüzünden helak olup gitmiştir.)-kuranı kerim ve açıklamalı meali-

 KARDEŞLERİM!

   Servet ve ilim sahibi Karun ve onun gibiler nasıl hareket etmeliydi?

 Ne şekilde hareket ederek hem bu servetten faydalanmalı hem de Allahu tealanın rızasını kazanabilirdi?

 Onu da yüce Rabbimiz bizlere haber veriyor. Buyurun okuyalım. “ Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahıret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sende (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz Allah, bozguncuları sevmez.” (kasas-77)

  Yaratan ne kadar güzel buyurmuş hem dünyalığın için bu servetten harca rahat geçin, Mevlan verdiği nimetin eserini üzerinde, hayatında görsün fakat hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir ahıreti de unutma o ebedi hayatın için de hazırlıklar yap ki orada da mahrum olmayasın. Pekala Karun ne yapıyor sadece servete bakıyor onu nasıp edeni unutuyor. Sadece kendini görüyor, gururlanıyor, kibirleniyor, şımarıyor, hiçbir alakası olmadığı halde aklını iblise kiralıyor.

            “ Karun ise; o (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, demişti. Bilmiyordu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. (Allah onların hepsini bilir)

Derken, Karun ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar; keşke Karun’a verilenin benzeri bizim de olsaydı; o çok şanslı! dediler.

Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler; yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah’ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.(kasas 78-79-80)

 Bu konuda insanlar genelde iki kısma ayrılır. Bir kısmı işin sadece görünür tarafına bakarken diğerleri ise işin sonuna bakarlar. Ve işin sonuna bakanlar hiç pişman olmayacak kimselerdir. Pekala işin sonu ne “ servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır.(kehf 46)

KARDEŞLERİM!

Karun’un sonu ne oldu acaba? Ahırette kendisine hiçbir faydası olmayacak o servetin, makamın, itibarın hiç değilse bu dünyada sefasını sürebildi mi? Ne gezer. Yüce Rabbimiz onu ve malını öyle bir helak etti ki ondan sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bir ders ve örnek olsun.

“ Nihayet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah’a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.

Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler: demek ki, Allah rızkı, kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lutufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkarcılar iflah olmazmış! Demeye başladılar.”(kasas 81-82)

Kardeşlerim! Allahüteala bizlere ahıret hayatını kazanacak aklı, ilmi, donanımı, iradeyi vermiş. Yeter ki biz onun verdiklerini onun rızasına göre kullanalım.

ALLAH’A EMANET OLUNUZ.

 

  

ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret77717
SEÇME YAZILAR